Khách hàng

 • Cục quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương
 • Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị – Bộ Quốc Phòng
 • Trường Trung học Phổ thông FPT
 • Trường PTDL Lương Thế Vinh
 • Trường PTTH Hà Bắc
 • Diễn đàn tuổi trẻ Việt Nam
 • Công ty truyền thông i5
 • Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng Hà Nội

Đối tác

 • Telerik Corporation
 • Công ty TNHH Fibo
 • Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa
 • Công ty TNHH TM – DV Mắt Bão
 • Công Ty Cổ Phần Điện Toán Việt Nam

Và còn nhiều khách hàng, đối tác khác đang hợp tác cũng như sử dụng sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.